מבצע החודש זוג שני 50% הנמוך מבניהם” אנחנו אוהבים נעליים,חיים נעליים , נושמים ובעיקר... יודעים נעליים! „

” אנחנו אוהבים נעליים,חיים נעליים , נושמים ובעיקר... יודעים נעליים! „